serveis

Compromís de Qualitat i Servei

Complim amb les obligacions establertes per la Llei de Propietat Horitzontal (Art. 20):

– Vetllar pel bon règim de la casa, les seves instal·lacions i serveis, i, a aquests efectes, fer els advertiments i les advertències als seus titulars.
– Preparar amb la deguda antelació i sotmetre a la Junta el pla de despeses previsibles, proposar els mitjans necessaris per fer front als mateixos.
– Atendre la conservació i entreteniment de la casa, disposant les reparacions i mesures que resultin urgents, donant compte de manera immediata al president o, si escau, als propietaris.
– Executar els acords adoptats en matèria d'obres, efectuar pagaments i realitzar els cobraments que siguin procedents.
– actuar, si escau, com a secretari de la Junta i custodiar a disposició dels titulars la documentació de la comunitat.

I les ampliem amb les condicions que asseguren la seva tranquil·litat:
– Assessorament legal comunitat i propietaris.
– Reclamació de la morositat sense costos d'advocats.
– Convocatòria i assistència Junta il·limitada.
– Àrea web Privada i App Mòbil.
– Planificació del manteniment per Tècnics especialitzats.
– Atenció 24h per a urgències.
– Contracte sense terminis, ni penalitzacions.

Contacte

de. mestre Rodrigo, 52
46015-València (València)
Telèfon : 960068688 urendes@urendes.com

Horari

Hivern

Dilluns a dijous, de 8:30 de 18:00
divendres de 8:00 de 14:00

Estiu

Dilluns a divendres, de 8:00 de 15:00

Atenció Emergències 24h

© URENDES 2018